BLANKS | Performance production by Ingrid Berger Myhre (NO)

 

 

For English please scroll down

Data premierei: 28.10, 29.10, 19:00

WASP – Working Art Space and Production

Durata: 1h

BLANKS este un solo în care Ingrid Berger Myhre construiește un cadru pentru pentru dialectica dintre prezentare și reprezentare. Într-un joc de deconstrucție a straturilor de semne și simboluri, spectatorul navighează – ca într-un joc unește punctele – pentru a reconstrui sensul prin umplerea spațiilor goale. Noțiuni de subtext, pretext și context sugerează într-un mod interactiv cum descrierea unei situații alterează deja situația reală descrisă.

În lucrările precedente ale lui Myhre, semantica a reprezentat o trăsătură recurentă a intereselor sale asupra felului în care decodăm ceea ce este nesigur, bazându-ne pe referințe și convenții ale limbajului. Cu BLANKS ea continuă această investigație, utilizând ca numitor comun imagistica.

Ingrid Berger Myhre (1987) este absolventă a secției Modern Theatre Dance în cadrul Amsterdam School of Arts (NL)  și a unui program de masterat în coregrafie, cercetare și performance în cadrul Choregraphic Center în Montpellier (FR). Limbajul și semiotica reprezintă elemente centrale ale lucrărilor sale artistice. Pornind de la text și mișcare, lucrările sale propun abordări neconvenționale ale lecturilor și proiecții ale înțelesului dat de convenții și așteptări. Ea este coregraf afiliat la Dansateliers Rotterdam, casa producând lucrările sale din 2013, programate regulat în Black Box Theater din Oslo.

În timpul programului de master ea a primit ”the Arts Council Norway’s Diverse Scholarships for Graduate Artists” în 2015, pentru ca următorul an să i se acorde ”Artist Working Grant” pentru perioada 2016-2017.

CREDITE:

Coregrafie și performance: Ingrid Berger Myhre

Research foto/visual: Jenny Berger Myhre

Finantat de: Arts Council Norway

Co-produs de: Dansateliers Rotterdam (NL), Working Art Space and Production (WASP), 4Culture – Bucharest (RO) within Foreign bodies project.

Mulțumiri: Lasse Passage Nøsted, Soria Laboratoria

Proiect finanțat printr-un Grant oferit de Norvegia, Islanda, Liechtenstein și Guvernul României, în cadrul programului pentru Promovarea diversității în cultură și artă în cadrul Patrimoniului Cultural European.

 

EN

Date of premiere: 28.10, 29.10, 19:00 | WASP – Working Art Space and Production

Duration: 1h

 

BLANKS is a solo in which Ingrid Berger Myhre builds a frame for the dialectics between presentation and representation. In a game of deconstructing layers of sign and symbols, the viewer navigates – like in a dot-to-dot-game – to reconstruct the sense by filling in the blanks. Notions of subtext, pretext and context playfully suggest how the description of a situation already alters the very situation described.

In Myhre’s previous works, semantics has been a recurrent feature to her interest in how we read what is at stake, based on conventions and references in language. With BLANKS she continues this investigation, using imagery as the common denominator.

Ingrid Berger Myhre (1987) holds a BA in modern theatre dance from Amsterdam School of the Arts (NL) and a MA in choreography ;research and performance at the Choreographic Centre in Montpellier (FR). Language and semiotics are central elements to her artistic work, departing from text and gesture her works proposes cheeky takes on readings and projections of meaning through conventions and expectation. She is affiliated choreographer at Dansateliers Rotterdam, the house co-producing her works since 2013, regularly programmed in Black Box Teater in Oslo.

When retrieving her MA she received the Arts Council Norway’s Diverse Scholarships for Graduate Artists in 2015, and was the year after she granted the Artists Working Grant for the period of 2016-2017.

CREDITS:

Choreography and Performance: Ingrid Berger Myhre

Photo/visual research: Jenny Berger Myhre

Funded by: Arts Council Norway

Co-produced by: Dansateliers Rotterdam (NL), Working Art Space and Production (WASP), 4Culture – Bucharest (RO) within Foreign bodies project

Thanks: Lasse Passage Nøsted, Soria Laboratoria

Production supported by ”Foreign Bodies”, a project financed by a grant from Norway, Iceland, Liechtenstein and the Romanian Government, in the frame of the ”Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage”. Programme developed with the support of EEA Grants and Romanian Government. Cultural project co-funded by AFCN – The Administration of National Cultural Fund.

 

Leave a Reply