WORKSHOP METTE EDVARDSEN | Reykjavik Dance Festival 2015

WORKSHOP  METTE EDVARDSEN | Reykjavik Dance Festival 2015

18 NOV – 20 NOV || REYKJAVIK DANCE ATELIER

For English please scroll down

“In acest workshop de trei zile voi lua ca punct de plecare cele trei lucrări care alcătuiesc trilogia celor mai recente mele piese Blank, No Title și We to be. Aceste trei piese sunt conectate prin folosirea limbii, voce și scriere. Propun abordarea subiectului limbii prin aceste lucrări, ca o modalitate de a distribui diferite aspecte ale lucrărilor și procesul de creare a acestora, precum și în scopul de a dezvolta o gândire în continuare și de a face în lucrul cu limbajul ca material. Privind cele trei lucrări din cadrul trilogiei este o modalitate de a propune modul în care acestea există într-o tensiune una cu alta, cum un lucru duce la altul, și că ideile nu sunt izolate, ci provin dintr-o dezvoltare și un proces.

În acest fel, cele trei zile vor urmări un proces de dezvoltare artistică, de privire mai indeaproape asupra unor întrebări referitoare la utilizarea limbii, text și scris pe scenă, și, sper ca acest proces să trezească noi întrebări și idei.”

Lucrarile lui Mette Edvardsen sunt situate în domeniul artelor spectacolului, explorand și alte medii sau formate, cum ar fi video, cărți și scris. Stabilita la Bruxelles, din 1996, ea a lucrat timp de mai mulți ani ca dansator și interpret pentru o serie de companii și proiecte, și dezvoltă proprile creatii din anul 2002. Mette prezintă si lucrează la nivel internațional și continuă să dezvolte proiecte cu alți artiști, atât ca colaborator și ca interpret.

www.metteedvardsen.be

EN

In this three-day workshop I will take as a starting point the three works that make up the trilogy of my most recent pieces Black, No Title and We to be.  These three pieces are connected through the use of language, voice and writing. I propose to address the topic of language through these works, as a way to share different aspects of the works and their creation process, and in order to develop further thinking and doing in working with language as material.

Looking at the three works within a line of a trilogy is a way to propose how they exist in a tension with each other, how one thing leads to the next, and that ideas are not isolated but come out of a development and a process. In this way the three days will trace a process of artistic development, to look closer into certain questions concerning the use of language, text and writing on stage, and hopefully, to address new questions, thoughts and ideas this process might evoke.

The work of Mette Edvardsen is situated within the performing arts field, also exploring other media or other formats such as video, books and writing. With a base in Brussels since 1996 she has worked for several years as a dancer and performer for a number of companies and projects, and develops her own work since 2002. She presents her works internationally and continues to develop projects with other artists, both as a collaborator and as a performer.

www.metteedvardsen.be